بروحالشوببر
شایدم کمی دلت گرفت...
نوشته شده در تاريخ یک شنبه 19 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

من موندم اسم اینروچی میزارن؟؟؟    زن ؟       مرد؟  بچه؟     نابالغ؟      دوجنسه؟ 

********************************************************************************

آخ ...قربون این دماغت....

*******************************************************************************

      باباابروخفنننننننننننننننننننن!!!!

************************************************************

برین توادامه مطلببببببببببببببببببببببببببببب

کد متحرک کردن عنوان وبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یک شنبه 19 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

اگرفقط می دانستم که آخرین باری است که درباران راه می رویم.همچنان تورادرطوفان نگه می داشتم....

دستهایت راهمچون محافظ زندگی ام برقلبم نگه می داشتم...

درمیان غرش آسمان ماگرم بودیم

اگرفقط می دانستم که آخرین باری است که درباران راه می رویم...                                           

اگرفقط میدانستم من هرگز صدای تورادوباره نمی شنوم..

هرچه میگفتی به خاطرمی سپردم...

     ودراین شبهای تنهایی می توانستم باردیگربه آنها فکرکنم....

وکلماتت رازنده میکردم...

اگرفقط می دانستم من هرگز صدای تورادوباره نمی شنوم...

***برای دیدن بقیش اگه خوشتون اومدبرین توادامه مطلب***

کد متحرک کردن عنوان وبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ شنبه 18 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

بعضی ازبازیگران ایران خیلی شبیه بازیگران خارجی هستند یابهتره بگم اوناشبیه بازیگران ایرانی هستن..

**************

****************

******************

*****************

لطفا نظراتتونوبگین.....................حتی شما دوست عزیز!

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ شنبه 18 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

 

کجابرم دستشویی؟                  مدرسان شریف!

غذاچی بخورم؟                        مدرسان شریف

کجابرم بازی کنم؟                     مدرسان شریف

کجابرم خواستگاری؟                 مدرسان شریف

باکی ازدواج کنم؟                    مدرسان شریف

کی عمه داره؟                       مدرسان شریف

کی؟                                  مدرسان شریف

چی؟                                مدرسان شریف

کجا؟                                مدرسان شریف

ها؟                                  مدرسان شریف

درد؟                                 مدرسان شریف!

                                                                            

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ شنبه 18 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

به عکس هایزیردقت کنید...عقیده شمادرموردآنهاچیست؟...اصولاچیزخاصی نظرشماراجلب کرد؟؟...

*

*

اگرکسی به شمابگویدکه شمابعلت عادتهای ذهنیتان ازدرک درست این تصاویرعاجزید..عکس العملتان چیست؟؟

برای درک این تصاویر لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید..

کد متحرک کردن عنوان وبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

 

بی تومهتاب شبی باز ازآن کوچه گذشتم...

همه تن چشم شدم خیره به دنبال توگشتم..

شوق دیدارتولبریزشدازجام وجودم..           شدم آن عاشق دیوانه که بودم....

درنهانخانه جانم گل یادتودرخشید..........   باغ صدخاطره خندید.....   عطرصدخاطره پیچید...

یادم آید که شبی باهم ازآن کوچه گذشتیم... 

پرگشودیم ودرآن خلوت دل خواسته گشتیم...

(برای بقیش برین توادامه مطلب..)

کد متحرک کردن عنوان وبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

پتراسلندر  مانکنی اهل کشورسوئداست که به عنوان زیباترین مانکن کشورش نیز شناخته می شود..اودارای قدی به بلندی 174 سانتی متراست وطرفداران بسیاری دارد...‍!

نظرشمادرموردپتراچیه؟؟؟ادامه برید تومطلب...

کد متحرک کردن عنوان وبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

دستت روبزارروی سرت.....

..

..

چیزی حس نمیکنی؟؟

..

تعجب نکن..بعضی ازبزها شاخ ندارن...!                         

دووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووست دارم....

جمله روبیخیال....نفسوداشتی؟؟!

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

**من چه ساده بودم که گمان میکردم که به دورم میگردند کسانی که دورم می زنند.......

**دردمراشمعی می فهمدکه برای دیدن یک چیزدیگر آتشش میزنند.......

**پرسید:چراآسمانت ابریست؟؟

گفتم: تونبودی بااودردودل کردم........

**بی تفاوت باش .....          به جهنم ...                مگردریامردازبی بارانی؟؟!....................

**همیشه شیرین نباش........  فرهاد گاهی بایددیگری راتجربه کند........

**خدایا........     بارها دقیقا همان جایی دستم راگرفتی که می توانستی مچم رابگیری..!..

**هیچ وقت فراموش نکن که تنهایک تنهامیداندکه تنهایی تنها دردیک تنهانیست.......

سرنوشت*ننوشت*گرنوشت*...بدنوشت.....اماباورکن سرنوشت رانمی توان از سر نوشت...!

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

کد متحرک کردن عنوان وبادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

 

رفتم شمال طرف میپرسه ازتهران میای؟؟میگم آره.میگه سعادت آبادوبلدی؟؟میگم آره..بعدبایه اعتمادبنفس بالامیپرسه:ممدومیشناسی؟پرایدسفیدداره؟؟؟

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

خداراکم کن......ببین چه داری؟..

ازهمه داشته هایت که به آن می بالی...........!

خداراجداکن ..ببین چه داری ؟؟؟...

به همه کمبودهایت که ازآن می نالی؟؟؟؟....

خدارااضافه کن...

ببین چه کم داری؟؟؟...

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

هیچگاه والدینش راندید...فرزندآینده بود... رویایی درسرداشت ...میخواست باسیب گاززده ای ازانباری خانه اش دنیارادگرگون کند......

آنهایی که چنین برای رویای خودمیجنگند  هرگز نمیمیرند....

برای     استیوجابز خالق اپل که چندی پیش داردنیاراوداع گفت.....*******

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

انتخاب تلخ ترین وغمگین ترین عکس در30سال اخیر:

حدود28 سال پیش حادثه وحشتناکی درکشورهند رخ دادکه به عنوان بدترین فاجعه صنعتی درهند بیش از15هزارنفرکشته و560هزارتن صدمه دیدند..دراین حادثه گازکشنده ای نشت کرده که سبب کشته شدن افرادبیگناه بسیاری شد..

دراین تصویریک مرددرحال دفن کردن فرزنددلبندش میباشدالهی بمیرم ....

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

خودتون میشناسیدشون دیگه؟ ؟؟ ؟ نیازبه معرفی نیست؟؟

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

پسرگرسنه اش میشود*شتابان به طرف یخچال میرود..

دریخچال رابازمیکند..

عرق شرم ....برپیشانی پدر مینشیند...

پسرک اینرا میداند..           دست میبردبطری آب را برمیدارد.........

کمی آب درلیوان میریزد...             صدایش رابلندمیکند:( چقدرتشنه بودم..)

پدراین رامیداند       ....             پسرکوچولویش چقدربزرگ شده است....................!!!!

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

قلیدون دخترش بچه دار نمیشده...میبرنش دکتر  بچه دارنمیشه. واسش طبیب ورمال میارن نمیفهمه.خلاصه بعدازهزارتادواودرمون میفهمن باید شوهرکنه!!!

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

تلخ ترین خریددنیا.....خریدعصابرای پدرم بود...

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر

دلتنگم!

مثل مادربیسوادی که دلش هوای بچه اش راکرده ولی بلدنیست شماره اش رابگیرد.......

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

صبرکن سهراب.....!

گفته بودی قایقی خواهم ساخت..!

قایقت جادارد؟...

من هم ازهمه اهل زمین دلگیرم..........!

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 14 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

این پیغام کاملا جدیه!باورکنین ....منم اول قبول نداشتم ..مشقاموخوب نوشتم ..بابام بهم عیدی داد..یه توپ قلقلی داد!

کد متحرک کردن عنوان وب

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 14 خرداد 1392برچسب:, توسط ram@ |

همیشه درسختی هابه خودم میگفتم

*این نیزبگذرد..............

هنوزهم میگویم!

اماحال میدانم...انچه می گذرد عمر من است... نه سختی ها ...!

کد متحرک کردن عنوان وب

صفحه قبل 1 صفحه بعد

.: Weblog Themes By LoxBlog :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.